Копии работ победителей и призеров Олимпиады РГГУ для школьников 2020-2021 учебного года по иностранному языку (английский, немецкий, французский)

 

 

9 класс

Бароха С.М.

Баталина А.А.

Баяраа Энх-Ариун 

Болтенко И.С.

Гладышева К.В.

Дарбаков Т.В.

Кулапина А.Н.

Недомолкина Е.С.

Некрашевич Я.Р.

Поспелова Т.А.

Путейнис А.Ю.

Силакова М.А.

Силакова М.А. (французский язык)

Таркинская С.М.

Фильцова Н.Р. (французский язык)

Ходырева О.А.

10 класс

Алешникова А.Е. (французский язык)

Болховитина А.А.

Дорфман М.Л. (французский язык)

Дубровская М.А.

Ипина Л.С.

Котков Е.М.

Лазарева А.П.

Майзенберг А.Ф.

Мухаметова А.И.

Садыкова Э.С.

Сидоренко С.С.

Соколова Д.Д.

Стеблецова К.А.

Стронг Т.М.

Стюхин А.Ю.

Ткачева Е.А.

Харрисон В.А.

11 класс

Абдулаева А.М.

Андреева Е.Ю. (немецкий язык)

Аракелян Э.Л.

Багаутдинов Э.Р.

Багдасарова Э.В.

Бережнова В.А.

Бубнов А.В.

Буторина К.Д.

Васильева А.В.

Векуа М.Г.

Виноградская М.С.

Висковатых С.А. (немецкий язык)

Воробьев Д.В.

Вязов И.А.

Годунова М.Э.

Гончарова Е.В.

Горячева В.С.

Громова Е.А.

Демидова Е.Е.

Добронадеждина А.А.

Догонкина Я.Е.

Елизарова П.Д.

Ельчанинова Е.Р.

Емельянов В. Г.

Замышевская А.А.

Зарьянова А.А.

Иванов Д.Ю.

Изосимова М.А.

Ильин М.Д. (французский язык)

Кантер С.С.

Кармаза К.С.

Князева Д.А.

Ковалева А.А.

Коваленко А.Г.

Кожакарь А.О.

Константинов Н.К.

Коркин Д.В.

Кремнева П.П.

Кузьменко А.В.

Курченко А.В.

Лагвилава Н.Д.

Левин М.А.

Лелик А.П.

Магадеев Т.С.

Макарова В.И.

Макарова Е.А.

Мартиросян А.А.

Махмутов Р.И.

Мехтиев Г.Э.

Микулина А.Р.

Мисиева К.М.

Митяева У.П. (французский язык)

Михайлова А.А.

Наталич В.Р.

Неправда А.И.

Орлова И.А.

Павлова Я.Е.

Павлюкова А.В.

Павлюченко А.П.

Парфенова А.О.

Парыгина А.В.

Перепелкин В.С.

Покинь-Борода А.Ю.

Пономарев Д.В.

Прядко П.С.

Пушкаренко К.А.

Ремчуков А.М.

Решетцева А.А.

Руденко Е.А.

Рябчевский Я.А.

Савина С.А.

Садыкова Д.Ф.

Сендецкая А.С.

Сергеева П.А.

Складнова А.И.

Соколова А.М.

Спиридонова С.В.

Старостина Т.А.

Стаханова А.А. (немецкий язык)

Субботин И.А. (немецкий язык)

Суконкина П.А.

Сураганова Я.Т.

Сутулов А.А.

Счастливая М.Ю.

Тахаутдинова А.А.

Темирязева А.А. (немецкий язык)

Терехова В.Д.

Титаренко М.С.

Титов Г.В.

Титова П.И.

Топилина Я.В.

Трошина Е.С.

Тулупова М.А.

Тучак Ф.А.

Тюкаева С.А.

У А.В.

Фазлыева К.М.

Фотиева Ю.В.

Ханбекова Р.И.

Харина И.С.

Харламова Д.С.

Чачкина Я.О.

Черемисина Ю.С.

Чечина Н.А.

Чиликин Н.С. (немецкий язык)

Чмелева А.А.

Шагина Е.В.

Шаруева М.В.

Шегай Ю.М.

Шемарина Я.В.

Щипакова К.Г.

Яковлева К.Н.